Luxury Nails and Spa cần tuyển thợ nữ chân, tay nước biết waxing.
Nằm trong khu mỹ trắng, trong khu shopping.

Lương tuần 6 ngày $800 – $900, trên ăn chia , tiền tips thợ giữ hết.