Can gap tho nail nam / nu luong tu 900 toi 1500 / week tuy theo tay nghe ,co cho o cho tho o xa , tiem ke ban Walmart, my trang 95%. Xin goi de biet them chi tiet cam on !