Tiệm lớn, khách Mỹ trắng,lưõng cao , tip cao Cần nhiều thợ nail gấp bột, hoặc tay chân nước , fulltime bao lương nếu đủ điều kiện , Tiệm cách Thắng Hưng và Hưng đông 30p lái xe , gọi đi làm ngay . 59 north Kingwood L/l:: 478 390 3333