Tiem o Thanh pho Conway Tieu bang Arkansas can nhieu tho Nail Nam Nu gap, biet lam du thu hoac tay chan nuoc , gia Nail cao khu 100% My Trang , khach rat de va hien tien tip nhieu, Mua he bao dam $ 1,200 tuan tro len , mua dong $ 1,000 tuan tro len ,tiem sach se thoang mat , khong khi lam viec moi Nguoi rat cong bang , bao dam khong gianh giut , co nha o sach se dang hoang cho Anh Chi em o xa, neu Anh Chi em nao muon tim cho lam on dinh lau dai , xin lien lac qua so phone .(501 333 4140) gap Lindsey xin cam on rat nhieu.