Tiệm ở Clermont FL, khu my trắng, giá nail cao, tiệm đẹp sang trọng và cần thêm nhiều thợ biết làm bột hoặc chân tay nước. Bao luơng hoặc ăn chia $800-1000/ tuần 6 ngày tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành, Xin gọi: Tuấn 352-708-5522 or 407-517-8395