Tiệm gần biển , mỹ trắng 100% , cần nhiều thợ dip gấp .Có bằng SC càng tốt , gọi đi làm liền. Income đảm bảo , có thể bao lương nếu có kinh nghiệm làm bột dip ! 616 325 8761 Kieu