Cần 2 thợ Nữ hoặc vợ chồng (ƯU TIÊN) gấp biết làm P&W, CTN, wax, bao lương $1,000-$1,300/week. CTN $800-$900/week, làm hơn sẽ ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Tips cao, chỗ làm vui vẻ, chia turn công bằng. Có phòng riêng cho thợ. Tiệm ở bang IL. 
Xin liên lạc: 815-909-4075 or 815-943-2222. 
Thank you.