Tiệm cần thợ biết làm bột,có kinh nghiệm,nam và nữ và vợ chồng ok,và cần thợ tay chân nước.Tiệm cách chợ 5 phút.Nhà và tiệm có Wifi.Tiệm làm vui vẻ có tính gia đình.Có nơi ở cho thợ.xin liên lạc Phượng sdt 803-825-1913