Cần thợ nail Nam/Nữ có kinh nghiệm làm chân tay nước và Gel. Tiệm ở tiểu bang Georgia gần Chattanooga. Bao lương $1,000/tuần. Xin liên lạc Hiền số cell phone: 706-841-3875.