Tiệm đang cần thợ có kinh nghiệm làm EVERYTHING co bang south carolina,khu Myrtle Beach, bao lương ít nhất $5000 một tháng, nếu có khả năng, lương sẽ cao hơn nhiều. Tiệm làm thoải mái, công bằng. Nếu thật lòng xin liên lạc:321-313-7613 OR 916-627-6778