Cần thợ Nail ở Mount PLeasant, vùng mỹ trắng 100 % lương $5000up / month. Gọi đi làm liền , thợ có bằng SC càng tốt. Gọi or text 616 325 8761