Cần gấp thợ Nails, biết làm everything, thợ chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia. Tiệm sạch sẽ thoáng mát. Khách Mỹ trắng, dễ tính, tips hậu. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Anh/ Chị Em làm việc lâu dài.