Tiệm khu trắng khách sang(tip cao ,giá cao) cần thợ nail full time ,part time có kinh ngiệm,khách dip nhiều,bảo đảm lương theo tay nghề (>$1200/tuan)trên ăn chia,làm việc lâu dài sẽ tăng mức lương,không khí làm việc thoải mái ko tranh giành khách,mọi chi tiết liên hệ Sarah @7319248245 or 9312664480.thank you