Can tho nail gap Biet lam everting.bao luong 1200 tren an chia .co cho o free. Nieu muon biet them chi tiec.vui Long goi . 601-896-3922 Thankyou