Cần thợ biết làm đủ thứ , tiệm thoải mái tuần làm 6 ngày ai muốn làm thêm bột chỉ thêm . muốn biết thêm chi tiết xin gọi : 9198007759(trinh)