Tiem khu my trang , Gia nail cao , khach de chiu va tip rat hau . Can gap tho gioi ve bot pink and white , hoac tho chan tay nuoc, hay biet ve Gel , Dip . Luong bao dam tren $800 den $1000 / tuan , tuy theo tay nghe , tren an chia 6/4 .