Cần thợ nail gấp, chân tay nước và thợ bột
Làm full time hoac part time ,, mỹ trắng giá cao, khách rất dễ thương , có chỗ o cho thợ o xa,, thích hợp cho người hiền lành đoàng hoàng ko muốn sô bồ bon chen, chủ vui vẻ nhiệt tình đoàng hoàng