Can tho nu , Khu mỹ trắng giá cao, dân du lịch nhiều , tip good, chỗ làm vui vẻ thoải mái, chủ đoàng hoàng hiền lành, có chỗ o cho thợ o xa, rất thích hợp cho ai muốn làm lâu dài và không muốn sô bồ cạnh trạnh ,,