Can them tho BOT va tay chan nuoc gap, co bang wax can tot, lam viec tai chandler, bao luong hay an chia ,lam viec vui ve, dieu kien de dang, xin lien lac Ivy: (480) 558 6773 Thank You.