Cần thợ bột, tay chân nước gấp.
Khu Mỹ trắng, tips cao, bao lương ít nhất $800/tuần (lương bao có thể thương lượng thêm).
Tiệm trong khu Shopping Center, kế bên Walmart và Dollar Store.
Tiệm ngay giao lộ 249 và Spring Cypress.
Vui lòng liên hệ Minh : 832-705-1098