Cần thợ Nail gấp , dip hoặc bột . Khu mỹ trắng , giá cao , tip hậu. Gọi đi làm liền , lương up to $5000-6000 /month. Gọi 616 325 8761 Katie