Cần thợ nail nam,nữ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước, có chổ ở, bao lương cao,Tip cao,chổ làm thoải mái. Đi làm liền.
843-802-3172 Phong, 843-757-7400.thanks