Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm everything hoặc tay chân nước . 100% mỹ trắng , giá cao , tip good. Chỗ làm vui vẻ . Bao lương từ 1k den 1200 1/tuan tuỳ theo tay nghề . Hoặc ăn chia Nếu muốn , bảo đảm làm trên1000 . Có phòng cho thợ xa. Anh chi nào thật lòng xin liên lạc 386 843 1072 gặp Evy hoặc tiệm 770 714 2611