Tiệm vùng Fayetteville, GA. Cần thợ Nail gấp biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước Gel color. Tiệm lâu năm trong khu shopping lớn. Chỗ làm vui vẽ, thoải mái và hoà đồng. Thật lòng xin liên lạc: 678-817-6263 hoặc 404-451-6569