Tiệm vùng Fayetteville, GA. Cần thợ Nail gấp biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước SNS Gel color. Tiệm lâu năm trong khu shopping lớn. Chủ rất vui vẻ và hoà đồng. Khách đông income ổn định. Thật lòng xin liên lạc: 678-817-6263 hoặc 404-451-6569