cần thợ nail biết lam nhiều thứ càng tốt tiệm làm SNS rất nhiều tiệm rộng rãi làm thoải mái
cần 2 thợ nam hay nữ cũng được
lương bảo đảm cao
bạn nào cần xin liên lạc số phone:404 421 1531
cám ơn nhiều