Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột ,bao lương từ $4000 and úp ,tiem vùng mỹ đen,exit 43/E285 .tiệm thợ hiền vui vẻ , thợ ở chợ HK có thể đi chung xe với chủ