Cần thợ tay chân nước và thợ bột. Tiệm rộng 2 spaces và thoáng. Income $2.500 2 tuần (không bao gồm tips – tips cao) Khách khu mỹ trắng cách trường đại học 3 phút lái xe. Có nhà cho thợ ở xa. Cách Atlanta 45ph lái xe.