Cần thợ nail biết làm bột , dipping càng tốt . Bao Lương $700-$800/Wks , hơn ăn chia . Tiệm khu mỹ trắng , khách lịch thiệp , Tips hậu .
Text phone # (860) 9924796. Gặp Oanh .