Can tho ctn hoặc biết làm bột ,tiệm vung mỹ đen exit 43/E285 ,cách cho HK 25” ,bao lượng quanh năm từ 3000-4000 ,tho o gần chợ HK có thể đi chung xe với chủ
LL. Tram 7706568846
7708081038