North Dakota, Cần anh chị, vợ chồng làm xuyên bang, hoan toàn mỹ trắng, rất hien, tip cao, income ổn định từ 1,200/tuần trở lện, khong quan trọng kinh nghiệm,tuổi tạc. Anh chị đừng ngại đi xa vì chổ làm rất thoải mái, ít người, bảo đảm save tiền rất nhanh, cách cali chỉ 1 chuyen bay 2,5 tiêng. Thoa rất cám ợn, gọi gìum Thoa (213)268-1316.