Cần thợ nail nam/nữ làm tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm ở khu mỹ trắng tiểu bang Indiana (cách Chicago 2 tiếng). Có chỗ ơ cho thợ xuyên bang. Xin gọi Tracy để biết thêm chi tiết 678-761-6899