Tiệm ở Marietta.Cần thợ bột, tay chân nước,biết làm waxing càng tốt,full time/part time! tiện lợi cho ai ở Smyrna,Marietta,Kennesaw. xin vui lòng liên lạc call or text : 770-905-6273