Tiệm vung Grover Beach/Pismo Beach, khách đông giá nails và tips cao, mỹ trắng 100%, bao lương quanh nam $1100+/tuan trên ăn chia 6/4 theo tay nghe. Tip $1500+/thang. income tho $5000+/thang hien tai. Can tho bot gioi, SNS dip, va tay chân gel. Lam every can tot. ưu tiên vợ chồng, nam nữ ok. Tiệm chia turn rất công bằng rõ ràng, công việc thân thiện vui vẻ. Gọi vào làm liền, có phong va internet cho anh chị o xa. xin gọi/text cell 209 244 5134. xin cám ơn a chị nhiều