Can tho nail co bang NC. Lam bot va tay chan nuoc, wax cang tot, Bao luong, tren chia 6/4. khach my trang.
cCo nha va phong rieng,
Xin lien lac Minh, 828-246-7149