Tiệm đang cần thợ nail biết làm đủ thứ, sns, gel, bot, chân tay nước, fulltime hoặc parttime. Tiem cach mi Trang va Nieu walk in.