Cần thợ nail Nam, Nữ VC ok. Thợ mới biết làm bột ok, thợ phụ ok. Bao lương $1,000/ W trên ăn chia 6/4 Tiệm đóng cửa CN. Có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm 99% mỹ trắng, chỗ làm thoải mái. Phone 724-202 7342