Can tho nail nu Kn bot,va tay chan nuoc.lam dipping,color powder,wax,neu lam duoc eyelash Thi good.lam viec khu vuc 45 south.khu trang ,tip cao .can tho nail nu lam viec lau dai.