Cần thợ làm everything bao lương over $800/ tuần hoặc ăn chia 6/4 với chủ. Tiệm nằm ở 8450 W Sahara Ave # 106 Las Vegas NV .Tiệm nằm khu mỹ trắng tip cao . Bao lương quanh năm . Liên hệ Dung: (702) 501-2199