Cần nhiều thợ nail tay chân nƯớc và bột có bằng Pennsylvania có tay nghề. Bao lương trên ăn chia 6/4 tuỳ theo khả năng
Tcn bao từ 600 trên ăn chia 6/4 quanh năm
Bảo đảm mùa hè lúc nào cũng trên 900
Làm đủ thứ bao từ 900 trên ăn chia 6/4
Bảo đảm mùa hè lúc nào cũng trên 1200 cho thợ nữ làm đủ thứ và trên 1000 cho thợ nam
Tiệm không tranh giành vui vẻ
Xin gọi khoa 4846207300