Cần thợ nail bột hoặc tay chan nuoc. Khach mỹ trắng 90% tip ok. Tiệm ở Troy. Bao lương 800-1000 (neu can)tuy theo khả năng, hơn ăn chia. Text hoặc gọi 8728089505(Van)