Cần thợ tay nghề giỏi biết làm đủ thứ , làm 6 ngày (thứ 2-7) , off chủ nhật
Xin liên lạc tiệm Vanna nails : 8328660111 gặp Tóm