Cần thợ Nail bao lương 800-1000 một tuần(hơn ăn chia) làm 6 ngày,có chỗ ở , cách Dallas gần 3 tiếng ,goi 707-5-324-9426.