Cần thợ nail vùng Atlanta, My Trang lương từ $3800-$4500 tháng. Mở cửa 10-7. Xin liên lạc 404-402-3884