Gấp Gấp Gấp. Cần gấp thợ bột và tay chân nước. Biết làm đủ luôn eyebrow và lashes càng tốt. Chỗ làm vui vẻ. Bao lương nếu cần. Good tip. Thật lòng quan tâm đến xin gọi—-> Cell:6784273034