Cần thơ Nail – vùng Los Angeles (Brentwood) – Khách sang – tip hậu (cach Bolsa 40 phut lai xe from bolsa(carpool)
Bao Lương:
Chan tay nuoc and gel: $120 a day.
Chan tay nuoc, gel, dip, wax: $140 a day.
Nhận học sinh mơi ra trường.

Neu gioi thieu tho lam duoc 1 thang, xe duoc tang $50 moi nguoi,

Xịn Liên Lạc: Tommy (714) 833-3916