Tiệm New Moon Nails cần thợ đam mê về bột ,ham học hỏi .Income cao, tip nhiều đặc biệt nghỉ ngày chủ nhật.Muốn biết chi tiết xin liên hệ 480-494-9162 hoặc 480-830-3939