Cần thợ nail có bằng pa biết làm đủ thứ bao lương 900 trên ăn chia 6/4. Gọi khoa xin cám ơn