Can tho chan tay nuoc hoac bot,chhua co kinh nghiem cung OK!Tiem khu mix(evergreen&Morgan Park)