Tiệm đang cần thợ tay chân nước, biết làm dip càng tốt, không khí gia đình, vui vẻ, thoải mái.
4015 N 16th St Ste C, Phoenix, AZ 85016
Phone tiệm: 602-354-7747 hoặc vui lòng liên hệ Tina.
Thank you!